Adrian Kvale4 mål i 2024
Patrick Kvale2 mål i 2024
Håvard Frøyen1 mål i 2024
Ingen mål registrert

Arkiv

I lista under finn du oversikt over alle saker som er publisert om seniorlaga våre i år.