Håvard Frøyen1 mål i 2024
Adrian Kvale1 mål i 2024
Audun Garvik1 mål i 2024
Ingen mål registrert

Arkiv

I lista under finn du oversikt over alle saker som er publisert om seniorlaga våre i år.